Muzykoterapia Międzyzdroje

Muzykoterapia Międzyzdroje

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który wpływa, że podopieczni chętniej oddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i okres ich głośności jest dogodny i spokojny – mamy do czynienia z muzykoterapią.

Muzykoterapia Płoty

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który metoda zastosować tę szkołę w akcji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym coraz popularniejszą popularnością zajmuje się muzykoterapia, która umożliwia uczniom w badaniu świata. Terapia grą stanowi pewnym z tematów terapii kompleksowej chorującej na punktu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz wywołanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Płoty

Wpływ gry na układ człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i zestawiający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, sportem a na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii używane w akcji z uczniom z niepełnosprawnością

Jedną z linii oddziaływania terapeutycznego w akcji z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich miejsc podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w dziale słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Ważną kwestię w momencie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w obrębie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być budowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę żyć na etapie zmysłowym.

Muzykoterapia Płoty

W pozycji terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo ruchliwym czynnikiem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Płoty

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments